Ungdomsdialog i Tjörns kommun

Från idé till verklighet

Nu ska Tjörn bli bäst i Sverige på att ta till vara på ungas idéer och engagemang!

Ungdomsdialogen agerar som en kanal mellan politiker och ungdomar för att hjälpa politiker som inför stora beslut vill förstå ungas behov och unga som vill vara delaktiga och påverka sin situation. Ofta är avståndet stort och vägarna fram till varandra svåra att hitta.

Ungdomsdialogen fångar upp idéer och tar vara på engagemang som kan bidra till en långsiktigt hållbar förändring.

Nyheter

Dokument