Tjörns kommuns logotype
Land 17,7 °C Hav 16,1°C
Medelvind SW 5,8 m/s

Skolskjuts

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Tjörnbuss

Skolskjutsarna i Tjörns kommun sker med buss i vanlig kollektivtrafik

Skolskjutsberättigade elever i Tjörns skolor från förskoleklass till årskurs 9 får ett läsårskort/busskort som gäller inom Tjörns kommun terminstid, måndag - fredag, klockan 04.00-19.00.

Rätt till skolskjuts
Elever har rätt till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och anvisad skola är längre än:

Förskoleklass till och med årskurs 3

2000 meter

Årskurs 4 till och med årskurs 6

3000 meter

Årskurs 7 till och med årskurs 9

4000 meterAvstånd mellan bostad och påstigningsplats

Generellt gäller att föräldrarna ansvarar för elevens säkerhet mellan bostad och närmaste hållplats. Skolan ansvarar på motsvarande sätt mellan hållplats och skola vid skolans start på morgonen och avslut på eftermiddagen.

Avståndet mellan elevens bostad och påstigningsplats för skolskjuts ska inte överstiga för:

Förskoleklass till och med årskurs 32000 meter
Årskurs 4 till och med årskurs 63000 meter
Årskurs 7 till och med årskurs 94000 meter

Undantag/dispens från avståndsreglerna kan i vissa fall göras efter individuell prövning. Då ska hänsyn tas till bland annat elevens ålder, hur trafikfarlig vägen är, hälsoskäl (styrkta med läkarintyg), eller andra särskilda omständigheter.

Om du vill ansöka om dispens använder du en särskild blankett. Du hittar blanketten på höger sida under blanketter & e-tjänster.


Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 09.08

Blanketter & e-tjänster

Läsårskort för elev i grundskolan, ansökan                                    

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se