Tjörns kommuns logotype
Temperatur 17,9 °C
Medelvind S 3,1 m/s

Tal- och språkpedagog

Störst text
Stor text
Normalstorlek

En tal- och språkpedagog är en förskollärare eller grundskollärare med special /talpedagogsutbildning med inriktning mot barn och ungdomar med tal-, språk och kommunikationssvårigheter.

Tal- och språkpedagogen

  • ingår i elevhälsan på skolorna
  • arbetar ute på skolorna med elever som har olika språkliga svårigheter
  • deltar och informerar vid personal- och föräldramöten kring barns tal- och språkutveckling
  • finns med vid övergångar mellan olika stadier
  • handleder och fortbildar skolpersonal
  • utför kartläggning av elever i behov av stöd
  • deltar på möten med olika professioner/föräldrar kring elever i behov av stöd.


Sidan senast uppdaterad 2019-02-05 12.36
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se