Tjörns kommuns logotype
Land -2,0 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NNW 0,9 m/s

Skollogoped

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Vår skollogoped arbetar med handledning/konsultation, utredning samt hälsofrämjande och förebyggande arbete.
  • Ger konsultation och handledning till personal i skolan om elevens utveckling av tal, språk, kommunikation och läs- och skrivförmåga.
  • Ger konsultation och handledning till personal i skola om svårigheter med tal, språk och kommunikation påverkar elevens läs- och skrivinlärning.
  • Utreder elevers förmåga inom tal, språk, kommunikation och läs- och skrivförmåga.
  • Deltar i planeringen av insatser inom området tal, språk och kommunikation i samarbete med lärare och personal i Elevhälsan.
  • Samarbetar med lärare och personal inom Elevhälsan för att få en tydlig bild av elevens situation i skolan.
Logopeden har tystnadsplikt.

Logopeden har en fyraårig universitetsutbildning inom områdena logopedi, språkvetenskap, psykologi och medicin.

Sidan senast uppdaterad 2017-07-06 15.13

Kontaktuppgifter

Ann-Marie Oderstam
0304-60 16 87

Logoped
0304-60 16 87
ann-marie.oderstam@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se