Tjörns kommuns logotype
Land 17,7 °C Hav 17,3 °C
Medelvind WSW 8,9 m/s

Skollogoped

Störst text
Stor text
Normalstorlek  • Ger konsultation och handledning till personal i skolan om elevens utveckling av tal, språk, kommunikation och läs- och skrivförmåga.
  • Ger konsultation och handledning till personal i skola om svårigheter med tal, språk och kommunikation påverkar elevens läs- och skrivinläärning.
  • Utreder elevers förmåga inom tal, språk, kommunikation och läs- och skrivförmåga.
  • Deltar i planeringen av åtgärdsprogram inom området tal, språk och kommunikation i samarbete med lärare och personal i Elevhälsan.
  • Samarbetar med lärare och personal inom Elevhälsan för att få en tydlig bild av elevens situation i skolan.

Logopeden har en fyraårig högskoleutbildning inom områdena logopedi, språkvetenskap, psykologi och medicin.

Logopeden har tystnadsplikt.

Sidan senast uppdaterad 2016-10-21 08.37
Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se