Tjörns kommuns logotype
Land 22,7 °C Hav 22,8°C
Medelvind SW 1,8 m/s

Politiska mål och inriktning

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för:

 • förskola
 • pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem)
 • fritidshem
 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • gymnasieungdomar
 • gymnasiesärskola
 • kommunal vuxenutbildning
 • särvux
 • svenska för invandrare (SFI)
 • uppföljning av kommunens ungdomar i åldrarna 16–20 år.

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2018 för barn- och utbildningsnämnden:

 • Arbeta förebyggande mot socialt utanförskap hos barn och unga på Tjörn.
 • Arbeta för en god fysisk och psykisk hälsa hos barn och unga.
 • Öka möjligheten till aktiv fritid för grupper med lågt deltagande.
 • Barns lärande i förskolan ska öka.
 • Antalet kränkningar i grundskolan ska minska.
Sidan senast uppdaterad 2018-02-26 11.07

Kontaktuppgifter

Staffan Lindroos

Förvaltningschef
staffan.lindroos@tjorn.se

Rektor
0304-60 19 11
hans.persson@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se