Tjörns kommuns logotype
Land 3,5 °C Hav 12,4 °C
Medelvind ESE 5,4 m/s

Politiska mål och inriktning

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för:

 • förskola
 • pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem)
 • fritidshem
 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • gymnasieungdomar
 • gymnasiesärskola
 • kommunal vuxenutbildning
 • särvux
 • svenska för invandrare (SFI)
 • uppföljning av kommunens ungdomar i åldrarna 16–20 år.

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2017 för barn- och utbildningsnämnden:

 • Förbättra nyanländas kunskaper i svenska.
 • Erbjuda förskoleplats enligt första- eller andrahandsval.
 • Rekrytera nya dagbarnvårdare.
 • Minska barngruppernas storlek samt öka personaltätheten i förskolan.
 • Öka personaltätheten i skolan.
 • Andelen elever som uppnår minst godkänt på nationella proven i svenska och matematik i årskurs 3, 6 och 9 ska bibehållas.
 • Förbättra bemötandet elever emellan på sociala medier.
 • Förbättra skolmijön.
 • Elevernas delaktighet och inflytande.
Sidan senast uppdaterad 2017-01-18 11.46

Kontaktuppgifter

Staffan Lindroos
0304-60 11 01

Förvaltningschef
0304-60 11 01
staffan.lindroos@tjorn.se

Mer information

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se