Tjörns kommuns logotype
Land 18,6 °C Hav 20,3°C
Medelvind NE 1,3 m/s

Lokala arbetsplaner

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Arbetsplanerna visar hur de enskilda skolorna vill organisera sin verksamhet, reflektera över den, utvärdera och förändra den. Den ska visa hur mål i de nationella styrdokumenten liksom mål i den kommunala skolplanen ska uppnås. En arbetsplan ska vara ett levande styrdokument som kontinuerligt följs upp och utvärderas. Rektor och förskolechef ansvarar för att en arbetsplan upprättas.
Sidan senast uppdaterad 2016-06-21 10.58

Kontaktuppgifter

Staffan Lindroos

Förvaltningschef
staffan.lindroos@tjorn.se

Rektor
0304-60 19 11
hans.persson@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se