Tjörns kommuns logotype
Temperatur 21,1 °C
Medelvind S 4,5 m/s

Skriva

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Inom området ”Skriva” ingår att lära sig skriva och redigera textdokument samt använda förenklande kommandon.


SKRIVA F-3


Mindmap

 • Komma i kontakt med digitala tankekartor
 • Skapa enkla digitala tankekartor 

Redigera dokument

 • Skapa ett dokument
 • Formatera text - fet, kursiv, understruken…
 • Infoga bild (egna och andras) i text
 • Punktlista
 • Stavningskontroll
 • Använda tabbtangenten istället för mellanslag
 • Ändra bildstorlek
 • Justera text - vänsterställd, centrerad…
 • Markera text
 • Förhandsgranska, utskriftsformat

FingersättningSKRIVA 4-5


Mindmap

 • Redigera digitala tankekartor - t.ex. lägga till bilder/länkar

Redigera dokument

 • Rubrik, underrubrik, brödtext
 • Infoga figurer och symboler
 • Enkla tabeller och diagram
 • Bildtext
 • Synonymer
 • Räkna ord
SKRIVA 6-9


Mindmap

 • Samverka i en tankekarta - arbeta på samma yta, men från olika verktyg

Redigera dokument

 • Spalter
 • Marginaler och indrag
 • Formatmallar
 • Sidbrytning, numrering, försättsblad
 • Upphöjt/nedsänkt
 • Källhänvisning
 • Citat 

Fingersättning

 • Uppnå en fungerande hastighet i sitt skrivande.Sidan senast uppdaterad 2016-02-09 08.46
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se