Tjörns kommuns logotype
Temperatur 21,3 °C
Medelvind S 3,6 m/s

Åk F-3

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Varje pedagog är ansvarig för att IKT-trappan genomförs och avgör själv eller tillsammans med sina kollegor när de olika stegen behandlas.

Dock senast i åk 3.


SÖKA F-3


Källkritik

 • Känna till vad en källa är  
 • Kunna ta reda på vilken källan är
 • Arbeta med källspanarna i samarbete med biblioteket

Upphovsrätt

 • Känna till vad upphovsrätt innebär t.ex. att man inte får använda bilder hur som helst.
 • Känna till några olika ställen där det är tillåtet att hämta material, exempelvis foton och musik.

Söka

 • Använda någon sökmotor för att effektivt söka efter information
 • Använda webbsidor för barn
 • Växla mellan flikar
 • Arbeta med sökkritikPRESENTERA F-3


Presentation

 • Göra en enkel presentation med hjälp av digitalt stöd. T.ex. berätta till en bild.

Bildbehandling

 • Hämta en bild och lägga in i ett dokument.
 • Fotografera med digitalt verktyg och spara det.KOMMUNICERA F-3


Nätetikett

 • Veta hur man uppför sig lämpligt på nätet - t.ex. språk, bilder - (MIK)
 • Känna till vad man får och inte får göra enligt lagen och konsekvenser vid överträdelse, gällande alla digitala verktyg

Sociala medier - vem är jag på nätet?

 • Förstå hur man uppfattas av andra på nätet
 • Kunskap om att material och bilder sprids 

 

SKRIVA F-3


Mindmap

 • Komma i kontakt med digitala tankekartor
 • Skapa enkla digitala tankekartor 

Redigera dokument

 • Skapa ett dokument
 • Formatera text - fet, kursiv, understruken…
 • Infoga bild (egna och andras) i text
 • Punktlista
 • Stavningskontroll
 • Använda tabbtangenten istället för mellanslag
 • Ändra bildstorlek
 • Justera text - vänsterställd, centrerad…
 • Markera text
 • Förhandsgranska, utskriftsformat

FingersättningHANTERA F-3


Inloggning

 • Logga in/ut
 • Rutiner för att komma ihåg och byta lösenord

Tangentbord och mus

 • Tangentbordets funktioner
 • Känna till Kortkommandon
 • Använda  vänster/högerklick (snabbmenyer)

Unikum/O365

 • Logga in
 • Kunna navigera i klassens/egna lärytor
 • Läsa sin dokumentation (omdöme, IUP mm)
 • Använda sin mail
 • Självskattning Unikum (länk)

Program och digitala verktyg

 • Har provat och utifrån tillgång och behov kunna använda olika funktioner (bl a inläst material och talsyntes)

Ansvar

 • Aktivt arbeta med och följa kommunens datapolicy

Filhantering

 • Spara fil på rätt ställe
 • Hitta fil och öppna 
 • Skapa mapp
 • Namnge/byta namn på fil /mapp
 • Kopiera och flytta filer/mappar

Utskrift

 • Välja skrivare och utskriftsformat
 • Förhandsgranska utskrift och välja sidor

Enkel felsökning

 • Kolla sladdar och nätverksanslutning

Koppla samman digitala enheter

 • Ljud

Programmering

 • Arbeta med analog programmering
 • Arbeta med blockprogrammering
 • Arbeta med att styra föremål med programmering


Sidan senast uppdaterad 2016-01-14 15.36

Mer information

Här kan det stå lite text som är relaterad till den text som finns i mittspalten. Denna yta kan också bestå av länkar.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se