Tjörns kommuns logotype
Land 17,0 °C Hav 15,3°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Åk 6-9

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Varje pedagog är ansvarig för att IKT-trappan genomförs och avgör själv eller tillsammans med sina kollegor när nedanstående steg behandlas.

Dock senast i åk 9.


SÖKA 6-9


Källkritik

 • Pröva källors tillförlitlighet med källkritiskt förhållningssätt.

Upphovsrätt

 • Använda Creative commons på sitt eget material.
 • Kunna citera och göra källhänvisningar.

Söka

 • Begränsa sökning för att minska träfflistan - t.ex. + - ""
 • Sovra bland träffarna. Kunna välja rätt bland de träffar man får. Vad är relevant?

PUL

 • Känna till vad PUL innebärPRESENTERA 6-9


Presentation

 • Välja lämplig presentationsform utifrån ändamål.

Bildbehandling

 • Redigera bilder med hjälp av bildredigeringsprogram - t.ex ändra kontraster, ta bort röda ögon, öka skärpan, ändra till gråskala.
 • Prova att retuschera bilder för att kunna förstå hur man kan manipulera bilder.

Ljud

 • Skapa ljud och musik med hjälp av digitala verktyg.
 • Enklare redigeringar av ljudfiler - t.ex. tona in/ut .
 • Mer avancerade bearbetningar av ljudfiler - tex kombinera fler ljudfiler.
KOMMUNICERA 6-9


Nätetikett

 • Önskemål att Fältarna informerar under mellanstadiet och högstadiet - MIK

Sociala medier - vem är jag på nätet?

 • Förstå hur man uppfattas av andra på nätet
 • Kunskap om att material och bilder sprids 

Kommunikation - mail, chatt, videosamtal

 • Kunna kommunicera tex via chatt, videosamtal och/eller bloggar

Dela filer och information, samarbeta på nätet

 • Kunna använda molntjänster

Utvärderingsprogram

 • Testat att använda ett utvärderingsprogram
 • Skapa egna utvärderingarSKRIVA 6-9


Mindmap

 • Samverka i en tankekarta - arbeta på samma yta, men från olika verktyg

Redigera dokument

 • Spalter
 • Marginaler och indrag
 • Formatmallar
 • Sidbrytning, numrering, försättsblad
 • Upphöjt/nedsänkt
 • Källhänvisning
 • Citat 

Fingersättning

 • Uppnå en fungerande hastighet i sitt skrivande.HANTERA 6-9


Skolwebben

 • Använda sin kalender för att se läxor m.m. 
 • Hämta material
 • Arbeta med och lämna in sina arbetsuppgifter.

Program och digitala verktyg

 • Utifrån tillgång och behov kunna använda olika funktioner (t.ex. inläsningstjänst)


Ansvar

 • Aktivt arbeta med och följa kommunens datapolicy (t.ex. Quiz)
 • Genomgång av regler för en-till-en datorerna i god tid innan de delas ut.
 • Ladda ner program på ett "säkert" sätt

Filhantering

 • Skapa och öppna zipade filer


Koppla samman digitala enheter

 • Dela skärm/växla bild
 • Programmering


Sidan senast uppdaterad 2016-01-14 15.37

Kontaktuppgifter

Monica Hakefjord
0304-60 14 71

IT-pedagog
0304-60 14 71
monica.hakefjord@tjorn.se

Mer information

Här kan det stå lite text som är relaterad till den text som finns i mittspalten. Denna yta kan också bestå av länkar.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se