Tjörns kommuns logotype
Temperatur 21,3 °C
Medelvind S 3,6 m/s

Åk 4-5

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Varje pedagog är ansvarig för att IKT-trappan genomförs och avgör själv eller tillsammans med sina kollegor när nedanstående steg behandlas.

Dock senast i åk 5.


SÖKA 4-5


Källkritik

 • Kunna ta reda på vilken källan är
 • Söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Arbeta med källspanarna i samarbete med biblioteket

Upphovsrätt

 • Känna till begreppet Creative commons och vad det innebär.

Söka

 • Arbeta med sökkritik
 • Kunna söka information via olika sökmotorer och med hjälp av olika sökstrategier, t.ex. språk, tid, kartor osv
 • Använda sökverktyg - t.ex. favoriterPRESENTERA 4-5


Presentation

 • Prova minst tre olika presentationstyper. T.ex. bildpresentationer, portfolio, film, digitala böcker, pod
 • Göra mer avancerad presentation med t.ex. animeringar, ljud, bild och länkar.

Bildbehandling

 • Enkel bildredigering - t.ex. ändra storlek eller beskära.
 • Ändra bildens upplösning och bildformat (komprimera)

Film

 • Filma med digitalt verktyg.
 • Göra en kortare film utifrån  manus.
 • Prova att redigera film bla ihop med kulturskolan.
 • Enkel filmanalys - t.ex. "berättarknep" som perspektiv, översiktsbilder, ljud och klipp 

Ljud

 • Spela in en ljudfil.
 • Infoga en ljudfil i en presentation.KOMMUNICERA 4-5


Nätetikett

 • Känna till vad man får och inte får göra enligt lagen och konsekvenser vid överträdelse. T.ex. information från Ungdomssamordnarna eller arbete med MIK (utbildningsmaterial från Statens Medieråd)

 Sociala medier - vem är jag på nätet?

 • Förstå hur man uppfattas av andra på nätet
 • Kunskap om att material och bilder sprids 
 • Arbeta med materialet "Taggad på Insta" tillsammans med biblioteket


SKRIVA 4-5


Mindmap

 • Redigera digitala tankekartor - t.ex. lägga till bilder/länkar

Redigera dokument

 • Rubrik, underrubrik, brödtext
 • Infoga figurer och symboler
 • Enkla tabeller och diagram
 • Bildtext
 • Synonymer
 • Räkna ord
HANTERA 4-5


Unikum/O365

 • Logga in
 • Kunna navigera i klassens/egna lärytor
 • Läsa sin dokumentation (omdöme, IUP mm)
 • Öppna, skriva, skicka mail och bifoga fil
 • Självskattning Unikum (länk)

 

Program och digitala verktyg

 • Har provat och utifrån tillgång och behov kunna använda olika funktioner (bl a inläst material och talsyntes)
 • Testat att använda ett responsverktyg, t.ex. Mentimeter, Answergarden, Socrative

Ansvar

 • Aktivt arbeta med och följa kommunens datapolicy

Filhantering

 • Länka till en fil eller webbsida

Utskrift

 • Välja utskriftsformat och alternativ

Enkel felsökning

 • Starta och använda aktivitetshanteraren

Koppla samman digitala enheter

 • Projektor
 • Söka efter och ansluta trådlösa enheter

Programmering

 • Styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering (teknik)
 • Känna till hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering (matematik)Sidan senast uppdaterad 2019-02-05 13.30

Mer information

Här kan det stå lite text som är relaterad till den text som finns i mittspalten. Denna yta kan också bestå av länkar.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se