Tjörns kommuns logotype
Land 5,9 °C Hav 6,5*°C
Medelvind WSW 4,9 m/s

IT i skolan

Störst text
Stor text
Normalstorlek

I Tjörns skolor arbetar vi med IT i form av den så kallade IKT-trappan.

Syftet med IKT-trappan (informations- och kommunikationsteknik) är att alla elever i Tjörns kommuns grundskola samt grundsärskola ska få likvärdiga kunskaper inom IKT. IKT-trappan är framtagen av förvaltningens IT-pedagoger.

IKT-trappan ska användas som stöd/inspiration för planering av undervisningen. Varje pedagog är ansvarig för att IKT-trappans olika steg  genomförs.

Trappan finns även som tryckta affischer i alla klassrum.

Trappan revideras inför varje läsår.

Sidan senast uppdaterad 2017-03-07 13.40
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se