Tjörns kommuns logotype
Land 7,7 °C Hav 5,0 °C
Medelvind S 1,3 m/s

Fältverksamheten

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Fältarna: Jeanette Karlsson och Gabriella Graflund

Jeanette Karlsson & Gabriella Graflund

Vi fältsekreterare arbetar förebyggande, rådgivande och uppsökande med er ungdomar på Tjörn. För att lära känna er och veta vad som händer på Tjörn finns vi med i de miljöer där ni befinner er. Vi är med i er vardag och där ni träffas; på skolorna, på fritiden och på sociala medier.

Vem är vi till för?

Vi vänder oss till dig som till exempel:

  • har det jobbigt med kompisar eller föräldrar
  • känner oro för någon i din närhet
  • har funderingar kring alkohol och droger
  • har det jobbigt i skolan
  • saknar fritidssysselsättning
  • har behov av att prata med någon vuxen

Vi arbetar med att

  • se ungdomars behov och önskemål och ge råd och stöd
  • möta ungdomar på de platser där de finns
  • finnas till hands för ungdomar som själva söker kontakt
  • förmedla kontakter till rätt person eller instanser

Vårt arbete bygger på ett bra samarbete med andra aktörer i samhället. Vi samarbetar med barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, räddningstjänsten, socialtjänsten, Ung hälsa, polisen med flera.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss "fältare". Även du som är förälder till en tonåring är välkommen att höra av dig.

Alla kontakter med oss är frivilliga. Vi har tystnadsplikt, det innebär att vi inte får föra vidare något som du berättar utan att du lämnar ditt medgivande.

Anmälningsplikt för den som arbetar med barn och unga

Den som arbetar med barn och ungdomar är skyldig att anmäla om de fått kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till skydd för barn och unga under 18 år. Om det finns misstankar som är svåra att bedöma ska anmälan göras om det tyder på att ett barn kan vara i behov och hjälp.

Kommer det fram uppgifter som är allvarliga måste vi enligt lag gå vidare med dessa.

Sidan senast uppdaterad 2011-09-09 11.40

Kontaktuppgifter

Tf gruppledare/Fältsekreterare
Socialförvaltningen
Individ- och familjeavdelningen
0304-60 10 97
jeanette.karlsson@tjorn.se

Fältsekreterare
Socialförvaltningen
Individ- och familjeavdelningen
0304-60 10 98
gabriella.graflund@tjorn.se

Besöksadress

Fältsekreterarna finns på

Fågelkärrsvägen 33 i Höviksnäs

Facebook

Fältarna finns även på Facebook, sök på Fältarna Tjörn.

Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se