Tjörns kommuns logotype
Land 14,9 °C Hav 41,7*°C
Medelvind WSW 5,8 m/s

Svenska som andraspråk

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Pedagogerna som arbetar med svenska som andraspråk (SVA):

  • kartlägger tvåspråkiga elevers behov av extra stöd i svenska.
  • är med och tar emot nyanlända elever och ger dem intensiv undervisning i svenska, så att de kan delta i ordinarie undervisning så fort det bedöms möjligt.
  • samråder med rektor, klasslärare och resurslärare i skolorna samt föräldrar om behov av stöd för de som varit i Sverige en längre tid.
  • samarbetar med andra kommunala enheter för att kunna se  elevens totala situation och behov av stöd.
  • kartlägger önskemål om modersmålsundervisning.
Sidan senast uppdaterad 2017-03-07 14.06

Kontaktuppgifter

Agneta Lorentzen
0304-60 15 66

Enhetschef
0304-60 15 66
agneta.lorentzen@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se