Tjörns kommuns logotype
Land 22,3 °C Hav 14,7°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Elevhälsoplan

Störst text
Stor text
Normalstorlek

På Skärhamns skola ska elevhälsoarbetet kännetecknas av ett inkluderande förhållningssätt i såväl teori som praktik.  Med detta avses att alla åtgärder i första hand ska ske inom ordinarie verksamhet och i den grupp där individen har sin naturliga placering.

Elevhälsoarbetet ska genomsyra verksamheten på alla nivåer. Det är därför av särskild vikt att ha fokus på elevers arbetsmiljö, delaktighet, skolans värdegrund, jämställdhet samt undervisning om livsstilsrelaterad ohälsa.

I elevhälsoplanenPDF används skola som samlingsbegrepp för förskoleklass, fritidshem och grundskola. För de personalkategorier som arbetar i dessa verksamheter används samlingsbegreppet lärare.

 

Sidan senast uppdaterad 2018-03-15 13.57

Kontaktuppgifter

Skärhamns skola
0304-60 14 52

Tubbegatan 48
471 31 Skärhamn
Tel: 0304-60 14 52
barn.utbildning@tjorn.se

Rektor
0304-60 14 51
anna.kern@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se