Tjörns kommuns logotype
Land 0,8 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NNE 0,9 m/s

Skärhamns skola

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Boll skola

På Skärhamns skola går det för närvarande 241 elever, från förskoleklass till årskurs 5. Det finns ett fritidshem med fyra avdelningar. Skolan präglas av stor trivsel och framåtanda. Personalen är indelad i två arbetslag. I studion arbetar pedagoger med att hjälpa elever som är i behov av särskilt stöd. Skolan ligger nära natur och hav vilket ger unika tillfällen till utomhusverksamhet. Personalen bedriver ett professionellt arbete med strävan att ge barnen en god lärande miljö under hela dagen.

Elevrådet träffas kontinuerligt och får förslag från klasserna för att förbättra elevernas arbetsmiljö.

Det finns en grupp elever som har uppgiften kamratstödjare. Som kamratstödjare har eleverna uppdraget att:

  • fungera som klassens extra ögon och öron
  • upptäcka och förebygga mobbning
  • samt att stötta ensamma elever

Vi betonar dock vikten av att kamratstödjarna inte behöver lösa t ex konflikter själva utan atInformationshäfte t de kan berätta för personal på skolan vad som händer.

InformationsfolderPDF 

Sidan senast uppdaterad 2018-03-15 11.33
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se