Tjörns kommuns logotype
Land 13,9 °C Hav 15,2*°C
Medelvind WSW 3,6 m/s

Ordningsregler

Störst text
Stor text
Normalstorlek

På vår skola respekteras alla. Skolan är en arbetsplats för både elever och vuxna och vi vill att alla känna trivsel och arbetsglädje. Alla klasser diskuterar och samtalar om skolans huvudregler och kommer fram till hur vi ska uppträda mot varandra och vad det innebär att vara elev respektive vuxen på vår skola.

Huvudregler

  • Alla anväder ett trevligt och vårdat språk
  • Ingen får använda sig av knuffar, slag eller liknande
  • På vår skola tar vi hand om varandra och visar respekt till alla

Dataregler

  • Jag berättar vad jag tänker göra och frågar någon vuxen innan jag använder Internet
  • Jag använder bara min egen inloggning i skolans nätverk och på Internet.
  • Om jag upplever något skrämmande, kränkande, farligt eller olämpligt informerar jag min lärare och sprider inte sådant vidare

 Särskilda vinterregler

  • Snöbollskastning är tillåten då snön är mjuk i backen mellan Jollen och Sjöboden.

 Konsekvenser om reglerna inte följs

  • Personal samtalar med elev
  • Personal kontaktar hemmet
  • Vid upprepad misskötsel kallas elev och vårdnadshavare till samtal med rektor
Sidan senast uppdaterad 2018-03-15 13.55

Kontaktuppgifter

Skolvägen 2
471 42 Rönnäng
Tel: 0304-60 17 30
barn.utbildning@tjorn.se

Lena Jannesson
0304-60 17 31

Rektor
0304-60 17 31
lena.jannesson@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se