Tjörns kommuns logotype
Land -1,8 °C Hav 3,9*°C
Medelvind N 0,4 m/s

Likabehandlingsplan

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Rönnängs skolas likabehandlingsplanLikabehandlingsplanen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. 

Rönnängs skola, förskoleklass och fritidshem har en likabehandlingsplan. I planen finns de åtgärder beskrivna som planeras att påbörjas eller genomföras. Planen är anpassad till den egna verksamheten och kommer årligen att följas upp och utvärderas.

Rönnängs skolas likabehandlingsplanPDF

Sidan senast uppdaterad 2017-08-29 09.32
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se