Tjörns kommuns logotype
Temperatur 17,9 °C
Medelvind NNE 0,4 m/s

Särskild Undervisningsgrupp

Störst text
Stor text
Normalstorlek

På skolan finns en Särskild Undervisningsgrupp för elever i årskurs 1- 5, som kallas SU-gruppen. Upptagningsområdet är alla Tjörns skolor.  

Eleverna i SU-gruppen har klasstillhörighet i en "hemklass" ute i grundskolan. Inkludering sker i ämnen/aktiviteter allt efter förmåga och behov.

Personal

Pedagoger och assistent får handledning av specialpedagog vid resurscentrum och vid behov även av logoped. Pedagoger och assistent tillhör grundskolans arbetslag och deltar varje vecka på arbetslagens möten.  

Arbetssätt

Varje elev har sitt eget schema och sin egen planering. Arbetsgången bygger på struktur och en välplanerad undervisning med mycket bildstöd. SU-gruppen har god tillgång till digitala verktyg. Alla elever har möjlighet att få anpassad studiegång, vilket gör att schemat anpassas efter elevens behov.

Kontakt med föräldrar

Föräldrakontakt sker kontinuerligt via loggbok, telefon eller mail. Det erbjuds också utvecklingssamtal en gång per termin. Extra möten sätts in efter behov.
 

Sidan senast uppdaterad 2019-02-05 12.24

Kontaktuppgifter

Myggenäsvägen 20
471 60 Myggenäs
Tel: 0304-60 18 00
fax: 0304-60 18 05
barn.utbildning@tjorn.se

Rektor
0304-60 18 20
inger.falt@tjorn.se

Kontakt
Särskild undervisningsgrupp
tel 0304-60 18 10
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se