Tjörns kommuns logotype
Land 22,3 °C Hav 14,7°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Lokal arbetsplan

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Myggenäs skolas lokala arbetsplanPDF  utgår ifrån en kvalitetsbedömning av den egna verksamheten, som är gjord av lärare och rektor. Arbetsplanen beskriver vilka mål som kommer att prioriteras detta läsår och hur vi kommer att arbeta för att nå dem.

I den lokala arbetsplanen kan man också läsa hur vi kommer att utvärdera och följa upp arbetet för att bedöma graden av måluppfyllelse. Detta resultat beskrivs i redovisningen av kvalitetsarbetet, som vi gör i slutet av vårterminen.

Anledningen till att vi gör en lokal arbetsplan varje år är att det finns ett behov av utvecklingsarbete för att den ska fungera som det förbättringsverktyg som den är tänkt att vara.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-15 13.50

Kontaktuppgifter

Myggenäsvägen 20
471 60 Myggenäs
Tel: 0304-60 18 00
fax: 0304-60 18 05
barn.utbildning@tjorn.se

Inger Fält
0304-60 18 20

Rektor
0304-60 18 20
inger.falt@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se