Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,2 °C
Medelvind SE 3,6 m/s

Likabehandlingsplan

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Likabehandlingsplanen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

I likabehandlingsplanen för Myggenäs skola ingår verksamheterna förskoleklass, årskurs 1-5 och fritidshem. I planen finns de åtgärder beskrivna som planeras att påbörjas eller genomföras. Planerna är anpassade till den egna verksamheten och kommer årligen att följas upp och utvärderas.

Likabehandlingsplan Myggenäs skola

Sidan senast uppdaterad 2018-12-13 13.16

Kontaktuppgifter

Myggenäsvägen 20
471 60 Myggenäs
Tel: 0304-60 18 00
fax: 0304-60 18 05
barn.utbildning@tjorn.se

Rektor
0304-60 18 20
inger.falt@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se