Tjörns kommuns logotype
Land 22,7 °C Hav 22,9°C
Medelvind SSW 2,2 m/s

Lagar och förordningar

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Så här styrs skolan:

  • En nationellt fastställd läroplan anger skolans värdegrund och grundläggande mål och riktlinjer. Den är gemensam för grundskolan och den obligatoriska särskolan.
  • En nationellt fastställd kursplan för varje enskilt ämne.
  • En nationellt fastställd timplan som anger minsta garanterade tid som eleverna har rätt att få lärarledd undervisning i olika ämnen.
  • En kommunalt fastställd skolplan som visar hur kommunens skolor ska organiseras och utvecklas. (Detta är inte längre ett krav.).
  • En lokal arbetsplan på varje enskild skola som är en anpassning av läroplanens, kursplanernas och skolplanens innehåll till skolans organisation, arbetssätt och lokala förhållanden.

Vad ligger till grund för grundskolans arbete?

  • Skollagen, som är stiftad av riksdagen, innehåller de grundläggande bestämmelserna.
  • Läroplan för grundskolan (Lgr 11) är en förordning utfärdad av regeringen som måste följas.
  • Förordningar är rättsregler som beslutas av regeringen. Det finns många olika förordningar som styr skolans verksamhet, till exempel förordningar om statsbidrag, Individuella utvecklingsplaner (IUP) med mera.
  • Skolverkets bindande bestämmelser, så kallade föreskrifter.
  • Övriga lagar som styr skolans verksamhet handlar om bland annat åtgärder mot kränkande behandling, arbetsmiljö i skolan, elevinflytande, registerkontroll och internationella  överenskommelser.
Sidan senast uppdaterad 2017-03-07 14.08

Kontaktuppgifter

Anna Kern
0304-60 14 51 /tf förv chef 0304-60 11 01

Rektor
0304-60 14 51 /tf förv chef 0304-60 11 01
anna.kern@tjorn.se

Rektor
0304-60 19 11
hans.persson@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se