Tjörns kommuns logotype
Land 3,6 °C Hav 5,6 °C
Medelvind NNE 0,4 m/s

Lagar och förordningar

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Så här styrs skolan:

 • En nationellt fastställd läroplan anger skolans värdegrund och grundläggande mål och riktlinjer. Den är gemensam för grundskolan och den obligatoriska särskolan.
 • En nationellt fastställd kursplan för varje enskilt ämne.
 • En nationellt fastställd timplan som anger minsta garanterade tid som eleverna har rätt att få lärarledd undervisning i olika ämnen.
 • En kommunalt fastställd skolplan som visar hur kommunens skolor ska organiseras och utvecklas. (Detta är inte längre ett krav.).
 • En lokal arbetsplan på varje enskild skola som är en anpassning av läroplanens, kursplanernas och skolplanens innehåll till skolans organisation, arbetssätt och lokala förhållanden.

Vad ligger till grund för grundskolans arbete?

 • Skollagen, som är stiftad av riksdagen, innehåller de grundläggande bestämmelserna.
 • Läroplan för grundskolan (Lgr 11) är en förordning utfärdad av regeringen som måste följas.
 • Förordningar är rättsregler som beslutas av regeringen. Det finns många olika förordningar som styr skolans verksamhet, t.ex. förordningar om statsbidrag, Individuella utvecklingsplaner (IUP) mm.
 • Föreskrifter Skolverkets bindande bestämmelser kallas föreskrifter.
 • Kursplaner och betygskriterier för grundskolan beslutas av regeringen. För särskolan beslutar Skolverket. De beskriver varje ämne, vad ämnet syftar till och hur det är uppbyggt. I kursplanerna anges dels de mål som undervisningen i ämnet ska sträva mot, dels de mål som ska ha uppnåtts av alla elever vid grundskolans slut och som utgör betygsnivån för godkänt. Skolverket beslutar om kriterier för betygsnivåerna Väl godkänt och Mycket väl godkänt. För att utbildningens resultat ska vara möjliga att följa har ett avstämningstillfälle lagts in efter det tredje och femte skolåret. Den bedömning av resultaten som görs då ska användas som grund för att vid behov förändra arbetet och rätta till beslut.
 • Övriga lagar som styr skolans verksamhet handlar tex om åtgärder mot kränkande behandling, arbetsmiljö i skolan, elevinflytande, registerkontroll samt internationella överenskommelser.
Sidan senast uppdaterad 2013-06-25 16.16

Kontaktuppgifter

Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen
0304-60 11 01
staffan.sjolund@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se