Tjörns kommuns logotype
Land 15,2 °C Hav 16,1°C
Medelvind WSW 6,3 m/s

Värdegrunden

Störst text
Stor text
Normalstorlek

En viktig del i vårt arbete i skolan är att ge barnen grundvärden som:

  • trygghet
  • glädje
  • respekt
  • hänsyn

Detta är ett uppdrag för alla vuxna som verkar i och är berörda av skolan.

Temavecka om värdegrunden

För att förstärka det arbete som ständigt pågår, arbetar vi varje läsår med grundvärderna under en temavecka.

Under denna vecka har vi åldersblandade grupper med elever från förskoleklass till år 5.

De äldre eleverna tar hand om de yngre och detta ger eleverna en samhörighet som stärker det fortsatta dagliga skolarbetet.

Värdegrundsveckan kan innehålla

  • Expedition Kållekärr. Vi är ute hela dagen och löser uppgifter som byggde på samarbete.
  • Tillsammans har vi olika former av skapade verksamhet.
  • Kulturskolan ordnar olika musikaktiviteter för våra barn.
  • Olika typer av samarbetsövningar, enligt Lions Quests länk till annan webbplats.

Det är viktigt att vårt arbete följs upp genom samtal i hemmen.

Något som också har stort värde för vår skola, är att all personal ska känna sig delaktig i det vi gör. Under uppstartsdagen deltar även vaktmästare, lokalvårdare och matpersonal i en gemensam fikastund på skolgården.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-13 13.58

Kontaktuppgifter

Kållekärrs skola
0304-60 16 00

Svenborgsvägen 7
471 94 Kållekärr
Tel: 0304-60 16 00
barn.utbildning@tjorn.se

Rektor
0304-60 16 02
linda.aberg@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se