Tjörns kommuns logotype
Temperatur 10,2 °C
Medelvind SW 5,4 m/s

Ordningsregler

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Dessa tas fram i samråd med rektor, personal, elever och vårdnadshavare. Då det står skola avses både skola, förskoleklass och fritids.

 • Du ska möta alla med respekt och visa hänsyn.
 • Du ska använda ett vårdat språk utan svordomar och fula ord.
 • Under skoltid och fritidstid får du inte lämna skolans område utan tillstånd från skolans personal.
 • Du får cykla på cykelbanan. Du får åka kick-bike, inlines och skateboard på asfalten på skolgården. Du måste ha hjälm på dig och du måste visa respekt för andra barn på skolgården. Cyklar och kickbike/sparkcykel skall stå på cykelparkeringen och får endast användas på det angivna området. Kickbike parkering är utomhus till vänster om matsalsdörrar.
 • Du får åka pulka i pulkabacken om du har hjälm.
 • Det är förbjudet för dig att kasta snöbollar på skolans område.
 • Du ska vara ute på rasten.
 • Om du förstör eller slarvar bort något på skolan, får du och dina föräldrar ersätta skadan.
 • Om du har föremål som stör verksamheten t.ex. mobiltelefoner, iPad, samt farliga saker får rektor eller lärare beslagta det.
 • Du får inte äta godis under skoltid och fritidstid. Det gäller även på skolbussen.
 • Regler för mobiltelefoner: Om du har med mobiltelefon till skolan så ska den vara avstängd eller ljudlös och förvaras i väskan. Den får endast användas på skolans område med tillåtelse från skolans personal. Om dina föräldrar vill komma i kontakt med eller meddela skolpersonal något, exempelvis ändrad tid på fritids, ska det ske genom direktkontakt med personalen.

Konsekvenser om du bryter mot ordningsreglerna

 1. Samtal med skolans personal.
 2. Incidentrapport skrivs och lämnas till rektor.
 3. Skolan kontaktar hemmet.
 4. Om du bryter mot en regel på rasten kan rasten dras in.
 5. Om du bryter mot en regel på fritidstid kan din frihet att välja aktiviteter på fritids komma att begränsas.
 6. Om du upprepade gånger bryter mot ordningsreglerna kallar rektor dig och dina föräldrar till samtal. Handlingsplan upprättas.

Konsekvenserna kan ses som en trappa där vi börjar med samtal. Om du förstår vad du gjort fel och börjar följa de regler som gäller så stannar konsekvenserna där. Vid upprepningar eller allvarliga brott mot ordningsreglerna blir konsekvenserna fler.

Föremål som stör verksamheten eller är farliga beslagtas

Mobiltelefoner och Mp3-spelare är stöldbegärliga. Skolan kan inte ta hand om eller ansvara för elevernas mobiltelefoner eller andra stöldbegärliga föremål. Mobiltelefoner får inte synas eller höras på lektionstid. Enligt skollagen fr o m 2008-08-01 ges rektor och lärare befogenhet att från elever omhänderta föremål som används på ett störande sätt eller som kan utgöra fara för säkerheten

Godisförbud gäller på skolan.


Sidan senast uppdaterad 2019-02-13 10.31

Kontaktuppgifter

Svenborgsvägen 7
471 94 Kållekärr
Tel: 0304-60 16 00
barn.utbildning@tjorn.se

Rektor
0304-60 16 02
linda.aberg@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se