Tjörns kommuns logotype
Land 10,4 °C Hav 12,9*°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Medverkan och inflytande

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Skolans olika råd

För att öka elevernas inflytande, delaktighet och ansvarstagande, har vi genomfört rådsverksamhet på skolan. Genom detta ges eleverna möjlighet att förstå vilka möjligheter och begränsningar det finns att påverka skolans verksamhet.

Elevrådet

På Kållekärrs skola består elevrådet av en flicka och en pojke från varje årskurs.  

Rektor är ansvarig över elevrådet
Varje möte leds av ordföranden och dokumenteras av sekreteraren i ett protokoll.
Elevrådet är väl förankrat i klasserna, där det följs upp i form av klassråd.
Det är genom elevrådet som eleverna har chans att påverka sin skola.

Kamratstödjarna

Som en del i skolans förebyggande mobbningsarbete har vi en grupp kamratstödjare, där elever från klass 3-5 ingår. Deras uppgift är att se och höra,lyssna och ge stöd. Det är klassen som valt representanter som passar för uppgiften.

Att vara kamratstödjare
Vid första mötet får kamratstödjarna en inblick i "Vad mobbing, kränkningar och trakasserier är". Man pratar om vad man kan göra som elev för att stoppa trakasserier. Det bästa vapnet är att hålla ögon och öron öppna, och uppmärksamma om någon verkar ensam eller rädd. Om man är osäker ska man alltid prata med en vuxen eller någon från trygghetsteamet. Ibland kan det vara svårt att tolka om det är retsamhet, lek, bråk eller mobbing.

Kamratträffar
Kamratstödjarna träffas varannan vecka och rapporterar sina iakttagelser.
Eleverna har blivit observanta och duktiga. Alla hjälps åt att hålla uppsikt.


Sidan senast uppdaterad 2018-03-13 13.56

Kontaktuppgifter

Svenborgsvägen 7
471 94 Kållekärr
Tel: 0304-60 16 00
barn.utbildning@tjorn.se

Rektor
0304-60 16 02
linda.aberg@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se