Tjörns kommuns logotype
Land 13,8 °C Hav 41,7*°C
Medelvind WSW 3,6 m/s

Hur vi arbetar

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Hur arbetar vi?     

Vi utgår ifrån fritidspedagogiken, som bygger på ett grupporienterat arbetssätt. Där relationer barn emellan och mellan vuxna och barn är viktiga redskap för att stödja och stimulera barn och deras förståelse av omvärlden. Vilken har ett särskilt fokus på identitetsutveckling och social kompetensutveckling. Genom gruppverksamhet lär sig barnen att hantera konflikter och intressemotsättningar och vi hjälper dem att lösa de på ett bra sätt.

Lärande möten

Lärande sker i möten, genom samtal, genom att barn iakttar hur andra gör. Lärandet är ofta situationsbundet till sammanhang och stund, just därför försöker vi ta tillvara vardagliga händelser som vi samtalar kring.

Lekmöjligheter

Eftersom vi vet att barns sätt att tänka, lösa problem och hantera information förändras och utvecklas genom leken, ger vi barnen stora lekmöjligheter. Detta genom att skaffa rekvisita samt vara närvarande pedagoger.

Fysisk aktivitet

Barn har ett stort behov av att röra sig, därför erbjuder vi barnen regelbundna tillfällen till fysisk aktivitet.

Demokratiska arbetsformer

Genom att vi ger barnen möjligheter att påverka aktiviteter och att kunna välja var, hur och när de vill leka får de en förståelse för vad demokrati är.

Meningsfull fritid

För att fritiden ska vara meningsfull för de barn som vistas hos oss så arbetar vi utifrån barnens intressen, ålder och mognad. Alltså kan aktiviteterna variera allteftersom barngruppen varierar.

I allt vårt arbete finns jämställdhetsperspektivet med. Vi arbetar aktivt för att förebygga kränkningar och mobbing.

 

Sidan senast uppdaterad 2018-03-13 13.49

Kontaktuppgifter

Svenborgsvägen 7
471 94 Kållekärr
Tel: 0304-60 16 00
barn.utbildning@tjorn.se

Rektor
0304-60 16 02
linda.aberg@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se