Tjörns kommuns logotype
Temperatur 10,2 °C
Medelvind SW 5,4 m/s

Elevhälsoplan

Störst text
Stor text
Normalstorlek

På Kållekärrs och Långekärrs skolor ska elevhälsoarbetet kännetecknas av ett inkluderande förhållningssätt i såväl teori som praktik.  Med detta avses att alla åtgärder i första hand ska ske inom ordinarie verksamhet och i den grupp där individen har sin naturliga placering.

Elevhälsoarbetet ska genomsyra verksamheten på alla nivåer. Det är därför av särskild vikt att ha fokus på elevers arbetsmiljö, delaktighet, skolans värdegrund, jämställdhet samt undervisning om livsstilsrelaterad ohälsa.

I elevhälsoplanen används skola som samlingsbegrepp för förskoleklass, fritidshem och grundskola. För de personalkategorier som arbetar i dessa verksamheter används samlingsbegreppet lärare.

Elevhälsoplan Kållekärrs skola

 

Sidan senast uppdaterad 2018-12-17 11.54

Kontaktuppgifter

Svenborgsvägen 7
471 94 Kållekärr
Tel: 0304-60 16 00
barn.utbildning@tjorn.se

Rektor
0304-60 16 02
linda.aberg@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se