Tjörns kommuns logotype
Land 13,7 °C Hav 15,2*°C
Medelvind WSW 3,1 m/s

Trygghetsteam

Störst text
Stor text
Normalstorlek

I enlighet med läroplanen har Bleketskolan utarbetat ett handlingsprogram för att motverka trakasserier och mobbning bland elever. Vi arbetar enligt FARSTA-metoden, som grundar sig på Karl Ljungströms metod för mobbningbehandling.

Definition av mobbning

"Mobbning är när en person utsätts ett eller flertal gånger över tid för negativa handlingar från en eller flera individer" (Dan Olweus). Med mobbning avses både fysiskt och psykiskt våld. Spontana bråk mellan eleverna är inte mobbning.

Grundläggande för skolans arbete skall vara att vi aktivt arbetar för att stärka alla elevers självkänsla och självförtroende, att skolans arbete präglas av respekt för den enskilda individen, att vårt arbete medverkar till att utveckla elevens känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar samt att vi aktivt motverkar trakasserier och förtryck av individer eller grupper. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Vid fall av mobbning ansvarar trygghetsteamet för mobbningsarbetet. Det innebär att personer ur teamet talar med de berörda enligt en särskild modell och försöker då lösa problemen tillsammans med de inblandade. Föräldrakontakter tas i de fall trygghetsteamet kopplas in.

Misstänker man att mobbning förekommer kontakta omgående någon i trygghetsteamet.

I teamet ingår följande personer:

  • Annika Lundström, lärare
  • Charlotte Vadvik, lärare
  • Hans Molin, lärare
  • Robert Hallding, lärare
  • Cecilia Lundström, kurator
  • Therese Caspersen, elevassistent
  • Alexandra Willhauk, lärare
Sidan senast uppdaterad 2018-08-27 08.30

Kontaktuppgifter

Bleketskolan
0304-60 15 00

Slåtthusvägen 4
471 50 Bleket
Tel: 0304-60 15 00
fax: 0304-60 15 12
barn.utbildning@tjorn.se

Rektor
0304-60 18 01
pia.meijerbom@tjorn.se

Biträdande Rektor
0304-60 15 21
sara.hogberg@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se