Tjörns kommuns logotype
Land 15,2 °C Hav 16,1°C
Medelvind WSW 5,4 m/s

Elevhälsa

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Hälsofrämjande arbete
Skolhälsovården skall främst arbeta förebyggande och verka för sunda levnadsvanor. Under skoltiden följer skolhälsovården elevernas fysiska och psykiska hälsa genom hälsobesök och hälsosamtal. Detta sker i enskilda möten med eleverna eller i grupper med teman om bl a livsstilsfrågor, rörelse och kost.

På så sätt vill vi att eleverna skall förstå enkla samband mellan hur man lever och hur man mår samt även klara upp enkla sjukdomsbekymmer.

På högstadiet har vi ett hälsobesök och ett hälsosamtal i årskurs åtta. Där ingår kontroll av syn, rygg, längd och vikt. Hälsosamtalet sker utifrån en hälsoprofil som eleverna själva fått fylla i. För vissa elever kan det av olika orsaker tillkomma ytterligare kontroller i alla årskurser. Kontakt med skolläkare Torbjörn Erneholm kan ske genom skolsköterskan.
 
Öppen mottagning
Eleverna är välkomna att söka mottagningen utifrån sina behov, som kan vara rådgivning, samtal och sjukvård t ex olycksfall, allergi eller infektioner. Även föräldrar är välkomna att kontakta skolhälsovården.
 
Tystnadsplikt

Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt.

Kurator  

Kuratorns arbetsuppgift är att vara en vuxen som har tid och möjlighet att lyssna och försöka förstå de svårigheter som barn och ungdomar kan ha - i skolan eller på fritiden.

Kuratorn ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, skolsköterska, skolvärd och lärare. Kurator är knuten trygghetsteamet på skolan. Dessutom deltar kurator i skolans undervisning kring alkohol, narkotika, samlevnad och etik.

Sidan senast uppdaterad 2018-05-04 12.55

Kontaktuppgifter

Slåtthusvägen 4
471 50 Bleket
Tel: 0304-60 15 00
fax: 0304-60 15 12
barn.utbildning@tjorn.se

Skolkurator
0304-60 15 91
cecilia.lindstrom@tjorn.se

Helena Nordevik Pedersen
0304-60 15 05

Skolsköt Medicinskt ansv
0304-60 15 05
helena.nordevik.pedersen@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se