Tjörns kommuns logotype
Land 14,1 °C Hav 15,6°C
Medelvind SW 4,9 m/s

Bra att veta

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Elevskåp

På Bleketskolan har alla elever elevskåp. Detta innebär att eleverna får ett skåp och därtill kvitterar ut en skåpsnyckel. Denna nyckel får eleven behålla så länge som man har skåpet och därefter ska den återlämnas till skolan. Skulle nyckeln försvinna beställs en ny nyckel av skolan till en kostnad av 100 kronor.

Glömmer man sin nyckel hemma servar skolan med att öppna skåpet, med en huvudnyckel, vid skoldagens start . Eleven får då ta ut samtliga läromedel för den aktuella dagen.

 

Förvara värdeföremål i skåpen

Lämna alltid värdeföremål såsom mobil och plånbok i skåpet när du går till idrottslektionerna. Vi har ingen möjlighet att ansvara för dessa i omklädningsrummen.

Sjukanmälan

Vårdnadshavare anmäler sjukfrånvaro via SMS eller direkt i Skolwebben. Anmäl frånvaro innan kl 8. Varje frånvarodag ska anmälas.

Bleketskolans matsal

Matsalen är öppen 11.00-12.30
För att alla ska trivas och få en trevlig lunch gäller det att alla lämnar in sin disk samt håller en behaglig samtalston och inte springer omkring. Följer vi detta får vi en härlig lunch i Lenas och Ingrids restaurang. Alla föräldrar är välkomna att äta en gratis lunch per läsår. Kom och prova vår goda mat.

Skadegörelse/okynneslarm

I samband med skadegörelse på skolan görs en tillbudsrapport där händelsen utreds. Utifrån denna kan den/de skyldige/a, beorende på orsak, bli ersättningsskyldiga.
Borttappade läroböcker, faktureras hem. Brandlarm som sätts igång utan orsak hanteras på samma sätt som skadegörelse.

Skolskjuts

Tjörns kundcenter ser över vilka elever som är berättigade till skolskjuts samt vilken buss som gäller för varje elev. De elever som åker med den kollektiva linjetrafiken måste ha busskort. Detta kvitterar du ut hos din klassföreståndare första skolveckan. Innan detta är klart får du åka utan busskort. Om du åker skolbuss behöver du inget busskort.
 
Vi skulle vara tacksamma om du som förälder hjälper oss och talar med ditt barn om att det enligt lag ska använda bältena som finns i bussen.
 
Frågor om skolskjutsar ring Tjörns kundcenter, telefon 60 10 10.
 
Kostnad för spärrat och ersatt busskort
Läsårskortet är personligt och är en värdehandling.
Om läsårskortet förloras eller blir stulet skall detta anmälas till respektive rektorsexpedition.
 
Vid förlorat/stulet läsårskort tas ut en avgift enligt följande: 
 
Årskurs 1-6                           100 kronor
Årskurs 7-9                           200 kronor
Gymnasiet                             200 kronor
 
Ersättningskortet hämtas på Kundcenter (Tjörns Kommun) mot kontant/kort betalning.
 
Är läsårskortet obrukbart (defekt eller på annat sätt skadat) lämnas kortet till respektive rektorsexpedition. Eleven får då ett nytt kort att hämta på expeditionen utan kostnad.

Sidan senast uppdaterad 2018-08-27 08.35

Kontaktuppgifter

Slåtthusvägen 4
471 50 Bleket
Tel: 0304-60 15 00
fax: 0304-60 15 12
barn.utbildning@tjorn.se

Pia Meijerbom
0304-60 18 01

Rektor
0304-60 18 01
pia.meijerbom@tjorn.se

Biträdande Rektor
0304-60 15 21
sara.hogberg@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se