Tjörns kommuns logotype
Land 16,1 °C Hav 17,7°C
Medelvind WSW 6,3 m/s

Kurs i aktivt föräldraskap

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Hur kan jag bli en bättre förälder? Denna fråga ställer många av oss och har en önskan om att bli den ”perfekta” föräldern.

Föräldrakurs Active Parenting

Denna kurs är tänkt att fungera som inspirationskälla för att du ska komma fram till hur du vill vara som förälder. Ett tillfälle att träffa andra föräldrar för erfarenhetsutbyte, under trevliga avslappnade former med skratt och fika.

Målgrupp

Vi vänder oss till föräldrar med barn i åldern 2-5 år (småbarnskursen) och till föräldrar med barn i åldern 6-12 (skolbarnskursen). Vi tar gärna emot pappor!

Aktivt föräldraskap berör och förändrar 

Kursen innehåller:

  • Hur man stärker barns mod, självkänsla och ansvarskänsla
  • Vikten av ömsesidig respekt
  • Verktyg för att få en mer hanterbar vardag
  • Hur man undviker kommunikationshinder
  • Hur man stärker relationer
  • Hur man lär sig förstå barns behov och beteende
  • Att jobba med sitt eget förhållningssätt

Vi träffas i grupp där teori, tydliggörande filmsekvenser och presentation av konkreta metoder varvas med handledd diskussion och erfarenhetsutbyte föräldrar emellan. Genom egen reflektion under kursens gång och handledning kring innehållet får du möjlighet att hitta sätt att vara den förälder som just du vill vara!

Småbarnskursen omfattar 5 tillfällen á 3 timmar varannan vecka med start onsdagen den 21 februari, kl 18.00. Plats: Resurscentrums lokaler i Höviknäs. Kontaktpersoner: Eva Lihnell och Karin Olsson.

Skolbarnskursen omfattar 6 tillfällen á 3 timmar varannan vecka med start hösten 2018. Tid och plats meddelas senare.

Kostnad

250 kr inklusive handbok.

Intresseanmälan

User information

Frågor?

Kontakta:
Eva Lihnell 0304-60 16 89
My Jonsson 0304-60 19 07
Cecilia Petersson 0304-60 15 91
Karin Olsson 0304-601592

Sidan senast uppdaterad 2017-12-07 11.36
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se