Pedagogisk omsorg 1–5 år, familjedaghem

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Dagbarnvårdare bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar, är arbetslösa eller föräldralediga och för barn som har ett eget behov av den form av barnomsorg som bedrivs inom verksamheten.

Den pedagogiska omsorgen styrs av gemensamma värderingar som gäller i hela landet. Skolverkets Allmänna råd samt delar av läroplanen för förskolan talar om vilka mål som gäller för den pedagogiska omsorgen. Kommunens barnomsorgsregler gäller för barn i både förskola och pedagogisk omsorg i hemmiljö.

Sidan senast uppdaterad 2013-06-25 15.19
Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se