Tjörns kommuns logotype
Land 13,7 °C Hav 17,6°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Lagar och förordningar

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Hemkommunen svarar för att barn som är bosatta i Sverige erbjuds förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Verksamheterna kan också anordnas av enskilda.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten avser barn som inte går i skolan. Verksamheten bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och öppen förskola. Förskolan har en egen läroplan.

Skolbarnsomsorgen

Skolbarnsomsorgen avser barn till och med tolv års ålder som går i skolan. Skolbarnsomsorgen bedrivs i form av fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Den ska ta emot barn under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under lov.

Sidan senast uppdaterad 2018-05-09 09.29

Kontaktuppgifter

Anna Kern
0304-60 14 51 /tf förv chef 0304-60 11 01

Rektor
0304-60 14 51 /tf förv chef 0304-60 11 01
anna.kern@tjorn.se

Rektor
0304-60 19 11
hans.persson@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se