Tjörns kommuns logotype
Land 17,7 °C Hav 16,1°C
Medelvind SW 6,7 m/s

Likabehandlingsplan

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Likabehandlingsplanen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Den syftar även till att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. 

Skärhamns förskola har i sin likabehandlingsplan beskrivit de åtgärder som planeras att påbörjas eller genomföras. Planen är anpassad till den egna verksamheten och kommer årligen att följas upp och utvärderas.

Skärhamns förskolas likabehandlingsplanPDF

Sidan senast uppdaterad 2016-04-20 16.33
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se