Tjörns kommuns logotype
Temperatur 22,6 °C
Medelvind SE 1,3 m/s

Skärhamns förskola

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Barncyklar

Vår målsättning är att erbjuda en förskola med en miljö som inspirerar, utvecklar och utmanar barns lärande. Där barnen är trygga och trivs och där föräldrar ges möjlighet att påverka verksamhetens innehåll.

Vår förskola strävar efter att utveckla jämställdhet mellan flickor och pojkar, där alla ska ges samma möjligheter att prova och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån givna könsroller.

Vår förskola vill stimulera och utveckla barn matematiska tänkande genom att synliggöra matematiken i miljön och i de vardagliga aktiviteterna och rutinerna.

Vår förskola ser alla barn som rika och kompetenta, med en egen drivkraft att utvecklas och där förskolans pedagoger samt miljön ska skapa de bästa förutsättningarna.

Våra hemvister

Förskolan har sju hemvister fördelade i 3 hus.

Tubbegatan 44

Snäckan, syskonavdelning ålder 1-5 år.

På Tubbegatan 46
Viken med två hemvister  Musslan och Krabban. Barn i åldrarna 1-3 år,
Vågen med två hemvister  Måsen och Räkan. Barn i åldrarna 3-5 år.

På Tubbegatan 48
Solgläntan med två hemvister Holmen, Kobben och en modul (Fyren). Barn i åldrarna 1-5 år.

Sidan senast uppdaterad 2019-03-29 13.25

Adress

Tubbegatan 46
471 31 Skärhamn

Barnomsorgsfrågor

Kontaktuppgifter

Musslan
0304-60 14 46

Krabban
0304-60 14 45

Måsen
0304-60 14 43

Räkan
0304-60 14 44

Holmen
0304-60 14 49

Kobben
0304-60 14 49

Fyren
0304-60 14 42

Snäckan

0304-601439

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se