Tjörns kommuns logotype
Land 9,2 °C Hav 41,7*°C
Medelvind NE 0,9 m/s

Pedagogisk idé och vision

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Rönnängs förskola är inspirerade av Reggio Emilia-filosofins pedagogiska ideér. Det betyder att pedagoger lyssnar och ser på, lyssnar in, vad barnen har för intresse för att kunna utforma miljö och verksamhet på bästa sätt.

Vår barnsyn

  • Det kompetenta barnet som prövar sina förmågor, kunskaper och färdigheter.
  • Det nyfikna barnet som prövar genom sin fantasi och kreativitet, prövar idéer och finner lösningar.
  • Det aktiva och lekfulla barnet som ger glädje i att röra sig.
  • Barnet som genom olika val har möjlighet att påverka sin vardag.
  • Det självständiga barnet som i samspel med andra vill, vågar och kan.

Pedagogens roll och arbetssätt

Varje arbetslag i det stora huset följer barnen på respektive sida, vilket innebär att när barnen växer och flyttar vidare i förskolans lokaler, följer arbetslaget med barnen. Varje pedagog ansvarar för att arbeta enskilt eller tillsammans med någon eller några pedagoger med en mindre grupp barn, under större delen av dagen. Barngruppens behov och sammansättning styr gruppens storlek och innehåll i verksamheten. Äventyrsgruppen delar upp barnen i sin verksamhet, i två grupper efter ålder. Verksamheten är mestadels förlagd utomhus utifrån ett utomhuspedagogiskt perspektiv. Vintergatan arbetar med ålder 1-5 år.

Vi arbetar utifrån projekt som lever och utvecklas i barnens intresse och utforskande. Projektet kan vara kortare eller längre. I projekt är barnets lärprocesser i fokus. Barnens görande och tillvägagångssätt ska alltid vara i centrum. De projekt vi väljer att arbeta med, bygger på reflektion och dokumentation av barnens utforskande och intresse.

Sidan senast uppdaterad 2017-03-06 14.33
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se