Tjörns kommuns logotype
Land 21,3 °C Hav 20,1°C
Medelvind SSW 4,0 m/s

Äventyrsgruppen

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Ävetyr

Jollen är vår hemvist, där barnet lämnas /hämtas, samt äter frukost och mellanmål. Förutom naturen i vårt närområde har vi ett äventyrshus där vi äter lunch, har lillmöte, samlingar, skapande, läser, spelar spel, teater mm. Vi är ute minst 5 timmar/dag tre dagar i veckan året om, resterande tid är vi på Jollen.

Vi har som mål att:

  • Känna glädje och nyfikenhet i att leka, lära, upptäcka och utforska ute i naturen i vår närmiljö och känna ansvar och respekt för den.
  • Ge barnen en balans mellan kroppslig rörelse – koordination, balans, kondition- och vila i naturen som ger ett välbefinnande både fysiskt och psykiskt.
  • Ge barnen möjlighet att skapa, bygga och konstruera i många olika naturmaterial.
  • Ta vara på naturens olika växlingar t ex vinter – snö och is, vår – blommor, insekter, sommar- krabbor, snäckor, höst- olika färger, svampar.
  • Använda oss av samarbetsövningar som stärker gruppen och det enskilda barnet och som leder till tillit till varandra.
  • Varje dag ha med oss olika påsar som pedagogen och barnen tillsammans kan använda ute som stimulerar språk, matematik, fantasi, våra sinnen mm.
  • Vara kreativa genom saga, fantasi och drama. Vi använder oss av olika rollfigurer (gosedjur och utklädda pedagoger) som kommer med olika lekar som ett verktyg till lärande inom alla lärområden, t ex matematik-naturvetenskap.
  • Varje termin ha en äventyrsvandring i fantasins värld, som är kopplat till läroplanens mål. Innan vandringen börjar får barnen olika uppdrag – samarbete, matematik, motorik mm. – som de behöver kunna för att komma vidare i äventyret, som består av flera delar.
  • Ta vara på varje barns nyfikenhet och intresse och stärka deras självkänsla.
  • Barnen ska få vara delaktiga och utveckla sina egna tankar, vilket betyder att de också måste lära sig ta ansvar för hur de tänker och vilka följder det får för deras omgivning.
Sidan senast uppdaterad 2017-02-27 08.48
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se