Tjörns kommuns logotype
Temperatur 19,1 °C
Medelvind E 1,8 m/s

Avgifter inom barnomsorgen

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Här hittar du taxor för barnomsorg: Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem med mera.

Tjörns kommun tillämpar maxtaxa. Det innebär att avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem beräknas utifrån hushållet sammanlagda inkomst före skatt. Taxan gäller oberoende av hur många timmar barnet vistas i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.

Avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem betalas 12 månader per år. Avgiften tas ut från första placeringsdag.

Er bruttoinkomst per månad lämnar ni via webben.

Avgifter från 1 februari 2019

Avgifter i förskola och pedagogisk omsorg

Barn 1 - 3 procent av inkomsten, dock högst 1 425 kr per månad.
Barn 2 - 2 procent av inkomsten, dock högst    950 kr per månad.
Barn 3 - 1 procent av inkomsten, dock högst    475 kr per månad.
Barn 4 - ingen avgift.

Avgifter i fritidshem

Barn 1 - 2 procent av inkomsten, dock högst 950 kr per månad.
Barn 2 - 1 procent av inkomsten, dock högst 475 kr per månad.
Barn 3 - 1 procent av inkomsten, dock högst 475 kr per månad.
Barn 4 - ingen avgift.

 

Från och med 1 augusti det år barnet börjar förskoleklass gäller taxa för fritidshem om barnet ska övergå till denna verksamhet. Det yngsta barnet är alltid "barn 1", vare sig barnet vistas i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.

Avgifter i fritidshem under skollov

Barn som annars inte har någon plats på fritids, men till följd av föräldrarnas förvärvsarbete eller studier behöver omsorg under lov, kan ansöka om detta. Ansökan är bindande om plats erbjudits. Avgiften (100 kronor/dag) kommer att debiteras oavsett om platsen utnyttjats eller inte.

Avgiftsfri allmän förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år till och med vårterminen det år som barnet fyller 6 år har banet rätt till allmän förskola motsvarande 525 timmar per år. Vistelsetiden beslutas av förskolans personal. Allmän förskola följer grundskolans läsårstider. Det innebär att barnet inte vistas på förskolan under lov och studiedagar.

Reducerad avgift

För de barn som är inskrivna i förskola/pedagogisk omsorg, och för vilka den avgiftsfria tiden för barn 3-5 år är en del av vistelsetiden, reduceras avgiften med 15 % under tio månader.

För månaderna juni och juli sker ingen reducering av avgifter.

Sidan senast uppdaterad 2019-03-26 13.38

Kontaktuppgifter

barnomsorg@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se