Tjörns kommuns logotype
Temperatur 18,0 °C
Medelvind SSE 4,5 m/s

Räddningsinsats för oljeutsläppet avslutas

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Under vecka 41 har ytterligare åtta till tio ton olja tagits upp. Nu avslutas räddningsinsatsen. I vecka 42 tar den tidskrävande saneringen vid.
Kommunchef Bo Svensson har gett uppdraget att sanera oljan till det kommunala bolaget Tjörns Miljö AB. De utför arbetet tillsammans med andra entreprenörer och frivilliga.

Tjörns kommun framför ett stort tack till alla som medverkat i saneringsarbetet.

Staten betalar


Tjörns kommun kommer att begära ersättning från staten för kostnaderna för räddningsarbetet. En ersättning kommunen med stor sannolikhet får. Detsamma gäller saneringsarbetet som tar vid.

Sanering av material


I dagarna pågår sanering av båtar och material. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finns på plats för att se över vilket material som ska saneras för återanvändning. Materialet går till Ängholmen där företaget Henry Allt i allt etablerat en saneringsstation.

Krisledningsorganisationen i Tjörns kommun


Kriser kan vara av olika grad och påverkar kommunens och dess invånare på varierande sätt. Nivån på krisen anger inom vilka ramar arbetet ska utföras. Krishanteringsarbetet i Tjörns kommun indelas i tre nivåer: Grön stab, Gul stab och Röd stab.
 

Grön stab


Kommunens krisledningsorganisation som haft  Grön stab, ett höjt beredskapsläge, sedan den 16 september. Grön stab avslutades klockan 18.00 onsdagen den 12 oktober.

Grön stab är höjd beredskap för att skapa lägesbild och informera. Beslut under Grön stab sker enligt normala rutiner och normala delegeringar. Kommunchef eller dennes ersättare sammankallar Grön stab.

Deltagare i Grön stab är kommunchef Bo Svensson, räddningschef  Carl-Ian Bissmarck, informationschef Eva-Karin Ohlsson, säkerhetssamordnare Thorbjörn Berndtsson och beredskapssamordnare Patrick Sällinen.

Grön stab ska kunna sammanträda inom 60 minuter från det att Grön stab beslutats.

Lagstiftning för kris i fredstid


Kommuner och landsting är skyldiga att kunna hantera krissituationer inom sitt geografiska ansvar enligt Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544).

Extraordinär händelse


En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

 

Sidan senast uppdaterad: 2016-07-14 14.18
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se