Tjörns kommuns logotype
Temperatur 18,1 °C
Medelvind SSE 4,9 m/s

Oljesanering på Kaurö

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Sanering på Kaurö. Foto eko.
Sanering på Kaurö. Foto eko.
Oljesanering på Kaurö. Foto eko.
Oljesanering på Kaurö. Foto eko.
Finsaneringen efter oljeutsläppet fortskrider. Vi åkte ut till Kaurö för att se hur det går till.
För att få klippor och stenar helt rena går man till väga som följer:

Först gräver man upp så mycket olja man kan på det vanliga sättet (bild 1).

Sedan sprutar man på avfettningsmedel. Det får ligga en stund och lösa upp oljan. Därefter strör man ut en sorts torvgranulat, som suger upp olja och avfettningsmedel men inte vatten (bild 2).

Man går man över ytorna med så kallad flodning - en stor vattenmängd med lågt tryck (bild 3).

Allt absorberingsmedel med olja och avfettning spolas ner i havet. Där har man lagt ut länsar som håller det på plats (bild 4). Nu samlar man upp det hela från vattnet - ingenting lämnas kvar! - och lägger det i säckar som skeppas iväg. Fram till vecka 46 hade 500 sådana säckar om 25 kg tagits upp.

Metoden är ny och används under Länsstyrelsens överinseende. Vi kontrollerar kontinuerligt för att se att det inte blir någon oönskad miljöpåverkan.

För närvarande arbetar 30 man med att sanera Kaurö. Kommunens miljöavdelning har gett ön högsta prioritet på grund av fågellivet. Därefter står Grönskären och Skaboholmen på tur.

Målet är att få allting klart till turistsäsongen. Om man ska lyckas beror i hög grad på vädret. Kyla, frost och is är inga större problem, det är däremot snö och blåst.

Samtidigt försöker andra att ta reda på hur växt- och djurlivet påverkats av oljan. Dykningar i den så kallade Ursprungsviken på Härön, den vik som haft mest olja av alla, har gett goda resultat: det finns ingen olja på havsbotten. Man har samtidigt tagit upp musslor som skickats på analys, de svaren kommer att ta ytterligare några dagar.

Assarsjö och Haugen. Foto eko

Anders Assarsjö, Entropi SAB, och Tor Haugen, Tjörns Miljö AB, med dagens fångst.

Lina Johansson. Foto eko

Lina Johansson, miljöavdelningen Tjörns kommun, vid rengjorda klippor.

Plats på Kaurö - före. Foto Lina J.

Olja som högvattnet fört med sig.

Plats på Kaurö - efter. Foto eko

Samma plats efter finsaneringen.

Sidan senast uppdaterad: 2016-07-14 14.20
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se