Tjörns kommuns logotype
Temperatur 18,2 °C
Medelvind S 4,9 m/s

Oljan saneras

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Foto Kustbevakningen
Karta Kustbevakningen
Foto Kustbevakningen
Större mängder tjockolja har hittats vid Tjörn. Under fredag em fick man en bättre uppfattning om utsläppets omfattning.
Saneringen fortskrider; Kustbevakningen har fyra till fem båtar ute som tar upp så mycket olja som möjligt från vattnet, samtidigt som Tjörns kommun svarar för att sanera stränderna. Man räknar med att få bort all olja. I dagsläget är det inte klart hur lång tid det kan komma att ta.

De första fynden på Klädesholmens västsida visade sig vara relativt små jämfört med förekomsterna vid Kyrkesund, norra och västra Härön och kringliggande öar. Där fanns 5-20 cm tjocka oljelager på vattnet. Spaningar utanför detta område har inte gett några resultat; för närvarande förefaller oljeutsläppet att vara begränsat till de ytor som anges på kartan (fotografier och karta t.h. från Kustbevakningen).

Allmänheten uppmanas att rapportera in förekomster av olja till Tjänsteman i beredskap tel 0304-60 12 12.

Det står klart att många fåglar är oljeskadade. Frivilliga från den ideella organisationen Fågelcentralenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (tel 0303-16501) är på plats och tar hand om så många som möjligt. Upphittade skadade fåglar kan förvaras i mörk pappkartong tills de får professionell hjälp.

Utsläppskällan är ännu oklar.

Nedanstående foton Entropi Sanerings AB - klicka för större versioner
Foto Entropi
Länsar har lagts ut mellan Skaboholmen och Koön för att hålla den myckna oljan mellan öarna på plats.
Foto Entropi
Ett så kallat "påslag" - olja som lagt sig på klipporna.
Foto Entropi
Foto Entropi
Foto Entropi
Foto Entropi
Vid Häröns västra kust finns en av de största ansamlingarna. Innanför länsarna arbetar man med att ta upp de tjocka lagren av olja.
Sidan senast uppdaterad: 2016-07-14 09.40
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se