Tjörns kommuns logotype
Temperatur 18,2 °C
Medelvind S 4,9 m/s

Många i arbete med oljekatastrofen

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Sanering på Kaurö. Foto: Hemvärnet.
När knappt 750 ton olja har tagits upp börjar man ana slutet på den första fasen av räddningsarbetet.
Fram till och med onsdag hade Kustbevakningen tagit upp 618 ton till havs och Tjörns räddningstjänst med flera 129 ton vid och på stränderna. På några platser har man även börjat bli klara - även om det återstår oerhört mycket arbete. Inte minst eftersom det efterhand blir allt mer mödosamt att få bort oljan när den måste skrapas bort från klipporna snarare än att skopas upp från vattnet.

Det ska poängteras att oljan i havet efterhand får en allt högre vattenhalt. Även om det inte är frågan om "ren" olja så är det icke desto mindre åtskilliga hundra ton som tagits om hand.

Många som samarbetar


Sammanlagt är ca 120 personer i arbete ute på öar och skär, utmed stränderna och i staberna. De kommer från en rad myndigheter och organisationer: Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tjörns Räddningstjänst, räddningstjänster från flera andra kommuner, Sjöräddningssällskapet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Länsstyrelsen samt saneringsföretaget Entropi AB.

Fortfarande letar man igenom de många öarna och vikarna i området efter ytterligare olja. Kustbevakningens båtar kommer till helgen att få avlösning av Stridsbåt 90. Även flygspaningar förekommer.

Försvaret kommer dessutom att hjälpa till med att få iland olja. Under åtminstone torsdagen kommer en helikopter att gå i skytteltrafik till Kaurö, den plats där man för närvarande har mest hopsamlad olja och även mest kvar att göra.

Miljöskador inventeras


Personal från flera myndigheter arbetar med att kartlägga skadorna på djur och natur. Fågellivet verkar hittills ha klarat sig bättre än man tidigare befarat.

Hummerfiskare uppmanas att hålla ögonen öppna


Det har även inkommit några tips från allmänheten. Dessa har hittills rört jämförelsevis små förekomster. Hummerfiskare uppmanas fortfarande att observera var saneringsarbetet pågår, så att de inte försvårar arbetet eller riskerar sina redskap.

Frivilliga anmäler sig


Tjörns kommuns efterlysning av frivilliga (se länken till höger) har hittills resulterat i ett 50-tal anmälningar. Dessa personer kommer att kontaktas när vi fått veta exakt vilka skyddsåtgärder m.m. som krävs för att kunna sanera oljan på ett säkert sätt.
Sidan senast uppdaterad: 2016-07-14 14.17
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se