Tjörns kommuns logotype
Temperatur 18,0 °C
Medelvind SSE 4,5 m/s

Kraftsamling veckan ut

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Olja på stranden. Foto Hemvärnet.
Nu görs ytterligare en kraftsamling för att ta upp kvarvarande olja till havs och längs kustlinjen. I dag onsdag arbetar över 130 personer. Om det förmånliga väderförhållanden håller i sig räknar Kustbevakningen och Tjörns kommun med att avsluta det akuta räddningsarbetet denna vecka.
På plats i Tjörns kommun finns Kustbevakningen, Tjörns Miljö AB, Tjörns kommuns räddningstjänst, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nationella Skyddsstyrkorna (Hemvärnet) och Göteborgsföretaget Entropi AB koordinerar och utför arbetet. Deltar gör också 38 elever från brandkårsutbildningen.

Långt och tidskrävande saneringsarbete


Fram till tisdagens eftermiddag hade Kustbevakningen tagit upp 210 ton olja från vattnen utanför nordvästra Tjörn. Mot slutet av veckan räknar de med att kunna dra sig tillbaka efter väl utfört arbete, då all olja som funnits på havet då tagits upp.

Kvar finns åtskilliga ton olja som lagt sig på kusterna, klipporna, stränderna och ängarna. Denna kommer att bli långt besvärligare att få upp. Och ta många månader i anspråk.

Frivilliga


Tjörns kommun kommer att behöva all frivillig hjälp man kan få. Det går redan nu att anmäla sig via ett formulär (länk till höger). I nuläget kan kommunen inte ta emot frivilliga, främst på grund av att oljans "farlighet" ännu inte är helt säkerställd. När detta väl är avgjort kommer de som anmält sig att kontaktas.

Stigfjorden bevakas


Inga större ansamlingar har hittats utanför det aktuella området Kyrkesund-Härön-Kaurö. Mindre påslag (olja på stränderna) har gjorts utanför det aktuella området. Vid Stigfjorden finns så kallade Nordsjölänsar klara att spärra av inloppet om så blir nödvändigt.

Fågelsituationen


Situationen för sjöfåglarna verkar, av de uppgifter som hittills inkommit, att vara bättre än befarat. Fåglar har observerats med mycket små oljefläckar som inte behöver vara dödliga. Ett tjugotal fåglar har tagits om hand av Fågelcentralenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Kungälv.

Tips till allmänheten


Den ekonomiska situationen har man ännu inte börjat utreda. Privatpersoner som fått skador på båtar el dyl uppmanas att ta kontakt med sina försäkringsbolag.

Hittar du olja? Rita in på en karta, fotografera och skriv ner kontaktuppgifter som fastighetsbeteckning, namn och telefonnummer. Skicka det till gunilla.strandberg@tjorn.se, mejl kan gärna ha ordet OLJA i ärendemeningen. Tack för er hjälp.

Oljan är oerhört kletig. Fläckar på kläder kan tas bort med matolja på en trasa. Båtar som blivit nedfläckade tas upp och tvättas/spolas av med särskilt båtschampoo eller avfettningsmedel. Observera att det måste göras på en särskild spolplatta med olje-/fettavskiljare. Sådana finns på de flesta marinor.

Sidan senast uppdaterad: 2016-07-14 14.14
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se