Tjörns kommuns logotype
Temperatur 18,2 °C
Medelvind SSE 4,9 m/s

200 000 liter hittills

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Foto Entropi
Foto Kustbevakningen
Karta Kustbevakningen
På måndagens förmiddag hade över 200 kubikmeter tjockolja tagits upp. Tjörns kommun uppskattar att omkring 30-50 kubikmeter finns kvar, framför allt på land.

Översikt


Fortfarande driver olja på vattnet och kan ta olika vägar beroende på vindar och strömmar. De stora mängder som tidigare rapporterats vid Kaurö (se kartan) har drivit mot nordväst. Vid Björholmen har man spärrat ett smalt sund med länsar och håller ett bredare under uppsikt, ifall olja skulle börja driva in mot Stigfjorden och naturvårdsområdet. Den mesta oljan har hittills tagits upp utmed Häröns nord- och västkust (fotografierna  t.h., notera de markerade s.k. strandbekämparna).

Samarbete dygnet runt


Arbetet har pågått i princip oavbrutet sedan i fredags. Tjörns kommun, som ansvarar för saneringen av kusterna, har igång ett 30-tal personer i sin räddningstjänst. Företaget Entropi Sanerings AB i Göteborg anlitas för att assistera vid saneringsarbetet. Man samarbetar även med frivilligorganisationer som Hemvärnet, Sjöräddningssällskapet och Fågelcentralen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bistår med utrustning för oljesanering (två s.k. oljeskadedepåer) från Karlskrona och Vänersborg.

Kustbevakningens insatser


Kustbevakningen har uppemot nio fartyg i området: från stora tankfartyg till strandbekämpare. Utöver alla tillgängliga resurser på västkusten har man även assistans från Karlskrona. Ett 30-tal personer på uppemot nio fartyg arbetar med att ta upp oljan ute på vattnet.

Olja på land


En anledning till att man vill få upp så mycket olja som möjligt från vattnet är att det trots allt är långt mindre krävande än att sanera klippor och stränder. På flera öar har högvattnet efterlämnat decimetertjocka oljelager på uppemot 30-40 kvadratmeter en bit upp på land.

Skadade fåglar


Det finns en mängd skadade fåglar ute på öar och skär. Tjörns kommun samarbetar med Fågelcentralen och Blå Stjärnan. Kommunen arbetar efter principen att ta hand om fåglar som har chans att överleva och avsluta lidandet för de värst drabbade.

Oljefläckar på båtar


En mängd båtar har fått oljefläckar. Ta upp båtarna och tvätta/spola av med särskilt båtschampoo eller avfettningsmedel. Observera att det måste göras på en särskild spolplatta med olje-/fettavskiljare. Sådana finns på de flesta marinor.

För ytterligare upplysningar, kontakta Tjörns kommun, Medborgarkontoret, tel 0304-60 10 10, medborgarkontoret@tjorn.se.

Presskontakt Eva-Karin Ohlsson, tel 0304-60 13 95, eva-karin.ohlsson@tjorn.se.

Pressbåten lämnar Skärhamn

En båt med journalister lämnar Skärhamns hamn. Kustbevakningens fartyg vid sin vanliga kaj, intill en kollega från Strömstad.

Skaboholmen Foto Kustbevakningen

Ett exempel från Koön på hur oljan kan lägga sig uppe på klipporna.

Sidan senast uppdaterad: 2016-07-14 14.11

Kontaktuppgifter

Tjörns kundcenter
0304-60 10 10

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se