Tjörns kommuns logotype
Land -0,9 °C Hav *°C
Medelvind NNE 2,2 m/s

Vad händer i Stockevik?

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Boplats, Stockevik

En av boplatserna som grävts fram i Stockevik

Jo, nu är detaljplanearbetet igång igen. Vatten och avlopp är utbyggt i området och de arkeologiska utgrävningarna är nästan klara. Och den 17 januari var det samrådsmöte om planförslaget.

Stockevik ingår i tätortsstudien för Skärhamn men saknar detaljplan. Redan 2002 påbörjades arbetet med en detaljplan, men arbetet lades ner eftersom va-frågan inte var löst. Sedan dess har det grävts för vatten och avlopp liksom för att kartlägga områdets fornlämningar.

Den nya planen kommer att möjliggöra ny bebyggelse samtidigt som den ska se till att området behåller sin karaktär. Planförslaget medger en utveckling med cirka 50 småhus och 30 lägenheter i mindre flerbostadshus.

Den 17 januari ägde ett samrådsmöte om planen rum på kommunhuset i Skärhamn. Handläggare, planförfattare och ansvariga politiker fanns på plats, berättade och svarade på frågor.

Arkeologiska undersökningar

Stockevik är ett område som är rikt på fornlämningar från många olika tidsepoker. Vid undersökningarna av marken har schaktning gjorts, då den översta delen av matjord skrapats bort. Man har hittat bosättningar och gravar. Fynd som gjorts är bland annat förhistorisk keramik, flinta från äldre stenålder, importerat lergods, en trefotsgryta samt yngre stengods. Eldstäder har daterats till olika epoker från yngre romersk järnålder (1-400 e Kr) till 1600-talet.

Arkeologiska fynd och arkeologiska områden regleras enligt Kulturmiljölagen.

En slutundersökning kommer att ske när detaljplanen vunnit laga kraft.

Se länkarna till höger för den arkeologiska rapporten.

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-20 09.33
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se