Tjörns kommuns logotype
Land 17,5 °C Hav 19,7°C
Medelvind SSW 1,8 m/s

Bästa skolkommunerna i Västra Götaland

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Håkan Sörman, SKL

Håkan Sörman, VD SKL

Tjörn, Karlsborg, Kungälv, Åmål och Bollebygd toppar SKL:s rankning av landets skolkommuner i Västra Götalands län. Det visar Öppna jämförelser – Grundskola 2016, som i år har temat Nyanlända elever.

– Det är glädjande att många kommuner i landet visar mycket goda skolresultat, också i relation till sina förutsättningar. Samtidigt får sammantaget nära 15 procent av eleverna inte behörighet till gymnasiet. För att vässa skolan ytterligare krävs bra ledare, bra lärare och bra samarbete. Den utvecklingen pågår i många skolor, säger Håkan Sörman, vd för SKL.

Att främja nyanländas lärande

Under 2015 tog Sveriges kommuner emot över 70 000 asylsökande barn. Det motsvarar nästan en årskull elever. Många lyckas bra i skolan, men ju senare upp i skolåldern en elev kommer till Sverige, desto mer hjälp kan hen behöva. En del av den försämrade behörigheten till gymnasiet kan förklaras av en ökande andel elever som invandrat efter ordinarie skolstart.

– I rapporten lyfter vi fram olika vägar till framgång med nyanlända elevers resultat. För att komma hela vägen behöver kommunerna rimliga förutsättningar från staten, till exempel att asylsökande och nyanlända fördelas jämnare mellan landets kommuner och skolor, säger Håkan Sörman.

– För kommunerna handlar det om att skapa en flexibel skolorganisation. Skolans personal behöver ta ett gemensamt ansvar för elevernas lärande. Andra viktiga delar är att elevernas kunskaper kartläggs, att eleven ges ett bra språkstöd, att lärares erbjuds kompetensutveckling att undervisa nyanlända och att det finns en god kontakt med elevens vårdnadshavare, säger Håkan Sörman.

Akuta åtgärder inom skola och utbildning för att kunna erbjuda nyanlända utbildning, några av SKL:s förslag till staten

  • Mottagandet av asylsökande och nyanlända behöver fördelas jämnare mellan landets kommuner och skolor.
  • Angeläget att det erbjuds mer kompetensutveckling och – utifrån den akuta lärarbristen – att den också finns tillgänglig på distans.
  • Kommunerna bör automatiskt och utan byråkratiskt krångel få full ersättning från staten för asylsökande elever.
  • Kommuner som med kort varsel, och under en tillfällig period, tar emot många asylsökande elever bör ges möjlighet att erbjuda flexibla lösningar för skolgång. Det borde här vara möjligt med undantag på krav som att omdelbart erbjuda undervisning i alla ämnen och av legitimerade och behöriga lärare.
  • Det måste bli tillåtet att använda fjärrundervisning, så att lärare i vissa kommuner kan undervisa elever i andra kommuner i ämnen där det är brist på lärare.

Kommunernas resultat

  • De fem kommuner med högst sammanvägt resultat är Vellinge, Nykvarn, Nacka, Vadstena och Överkalix.
  • De län med störst andel kommuner med goda resultat är Norrbotten, Stockholm, Skåne och Halland.

Nationellt resultat

  • Det genomsnittliga meritvärdet (betygsvärdet) har ökat från 214,8 till 217,1 poäng.
  • Behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram sjunker från 86,9 till 85,6 procent.
  • Andelen nyanlända som blir behöriga till gymnasiet har minskat. Det hänger bland annat ihop med att den ålder eleverna kommit till Sverige i ökat samt att allt fler elever har haft en bristfällig skolgång i sitt tidigare hemland.

För mer information om rapporten

Kristina Cunningham, utredare, 08-452 79 14, kristina.cunningham@skl.se
Jonas Finnman, utredare, 08-452 71 22, jonas.finnman@skl.se

För mer information om SKL:s arbete med nyanlända elever

Åsa Ernestam, utredare, 08-452 79 57, asa.ernestam@skl.se

Sidan senast uppdaterad: 2016-04-25 09.32

Kontaktuppgifter

Tjörns kundcenter
0304-60 10 10

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se