Tjörns kommuns logotype
Land 0,7 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 1,8 m/s

Tjörn och flyktingarna

Störst text
Stor text
Normalstorlek

I dag bor totalt 450 flyktingar på Tjörn. 54 av dem är barn och går i grundskolan på Tjörn. 35 ungdomar går i gymnasiet. De flesta bor på något av Migrationsverkets boende på Tjörn.

För att erbjuda ett bra välkomnande där flyktingarna så snabbt som möjligt får lära sig svenska, bli en del av Sverige och få möjlighet att försörja sig, görs stora ansträngningar. Fler boenden har kommit till, nya medarbetare har rekryterats och Tjörnborna är angelägna om att hjälpa till.Migrationsverket har huvudansvaret och ersätter kommunen för kostnaderna.

Fler flyktingar 2016

Tjörns kommun har avtal med Länsstyrelsen om att ta emot 17 ensamkommande barn och 45 andra asylsökande. Det är troligt att Migrationsverket sänder fler flyktingar än detta till Tjörn under året.

Ensamkommande ungdomar

2015 tog Tjörn emot drygt 85 ensamkommande flyktingbarn.Ett liknande antal beräknas komma 2016. De ensamkommande bor i något av Tjörns fem boenden, på boenden i andra kommuner eller i något av de familjehem som finns på Tjörn. Göteborgs Stad har också ett hem för ensamkommande här.

Nya Tjörnfamiljer

Några av de flyktingar som bott på Migrationsverkets asylboende på östra Tjörn väljer att stanna på Tjörn när de fått asyl och permanent uppehållstillstånd. De flesta tar hit sin familj. För närvarande får Tjörn en till två nya familjer i månaden.

I väntan på att få komma till en kommun

Migrationsverket har också ett ankomstboende på Tjörn. Det var från början tänkt att användas som övernattningsboende men de boende har blivit kvar iväntan på att få komma till sin kommun.

Introduktion till skola och samhälle

Barnen och ungdomarna (oavsett flyktingstatus) som bor på Tjörn erbjuds skolundervisning och får en introduktion innan de börjar. I introduktionen kartläggs vilka kunskaper man har med sig hemifrån. Under denna tid får också ungdomarna och barnen lära sig mer om Sverige och svenskarna. Efter introduktion börjar barnen i introduktionsklass för att därefter gå i
ordinarie klass.


Nya jobb – flerspråkiga medarbetare

Flyktingsituationen har lett till att kommunen har behövt anställa flera nya medarbetare som socialsekreterare, behandlingsassistenter,boendestödjare, grundskole- och gymnasielärare,pedagoger och språkstödjare. Några av tjänsterna blir så kallade instegsjobb för nyanlända som fått uppehållstillstånd. Deras språkkunskaper i till exempel arabiska och persiska blir en resurs samtidigt som de får träna sin svenska tillsammans med arbetskamraterna på exempelvis ett boende parallellt ed sina fortsatta studier i svenska för invandrare (sfi).

www.tjorn.se/flyktinglänk till annan webbplats hittar du massor av information och svar på frågor om flyktingläget på Tjörn.

Vill du hjälpa till? Kontakta Tjörns kundcenter via Fråga & tyck!
Sidan senast uppdaterad: 2016-02-16 08.35
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se