Tjörns kommuns logotype
Land 0,8 °C Hav 7,7*°C
Medelvind N 1,3 m/s

Tjörn har fått en kommunpolis

Störst text
Stor text
Normalstorlek

- Det är viktigt att vi jobbar tillsammans och att var och en gör sin del av jobbet. Tillsammans är man alltid starkare, säger Ulf Darell, nybliven kommunpolis på Tjörn.

En kommunpolis uppgift är att tillsammans med kommunen och andra aktörer utveckla det brottsförebyggande arbetet.

För 35 år sedan började Ulf som polis i Göteborg. I samband med närpolisreformen under 90-talet arbetade han några år på Tjörn men när stationen där lades ner flyttade han in till lokalerna i Stenungsund. Ulf har under flera år arbetat med trafikrelaterad brottslighet, ordningsvakter och hantering av tillstånd och har nu fått den nya titeln kommunpolis för Tjörn och Orust kommuner.

Hur kommer boende på Tjörn främst att märka att vi har en kommunpolis?

- Det kommuninvånaren kommer att märka är att Polismyndigheten kommer att jobba med och ta fram medborgarlöften. Där kommer jag har stor delaktighet vad gäller Tjörns kommun.

Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som funnits tidigare mellan kommun och polis. Det nya är att medborgar- och medarbetarperspektivet i högre utsträckning tas tillvara för att göra den lokala problembilden tydligare.

När löftena tas fram ska medborgarna lokalt involveras, och löftena ska innehålla det som medborgarna upplever som problem. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Men även andra aktörer behövs, till exempel brottsofferjouren, kvinnojourer, fastighetsägare, näringslivet, idrottsrörelsen och frivilliga organisationer.

Sidan senast uppdaterad: 2016-04-25 11.06
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se