Tjörns kommuns logotype
Land 1,8 °C Hav 4,1*°C
Medelvind ENE 2,2 m/s

Socialförvaltningen söker ett familjehem  för vuxen

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Barn på brygga

Vi söker trygga vuxna som lever i en stabil livssituation och som har tid och utrymme att hjälpa en människa i en utsatt situation.

Vuxna personer som får behandling mot missbruksproblem kan behöva bo i en familj under en kortare eller längre period efter att den primära behandlingen genomförts.

Tjörns kommun söker en person eller familj som har möjlighet att ge stöd till en vuxen person och som har tillgång till en separat bostad i närheten av sin egna bostad.

Som familjehem ska ni ha möjlighet att kunna erbjuda god omsorg och stöd för den vuxne. I uppdraget ingår samarbete med socialtjänsten, god man, socialmedicin m fl.

Vi erbjuder våra familjehem kontinuerligt stöd, utbildning och vägledning i sitt uppdrag samt ersättning enligt SKL:s riktlinjer.

Kontakt

Är du eller ni intresserade och vill veta mer - kontakta oss!

Maja Hallberg 1:e socialsekreterare, tfn 0304-60 10 93

e-post: maja.hallberg@tjorn.se

Sidan senast uppdaterad: 2016-06-13 12.16
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se